Transparència

Com a entitat compromesa amb la transparència publiquem aquí la nostra memòria anual d’activitats. També hi podràs trobar els comptes de resultats dels dos últims anys.

Memòria activitats 2016

Memòria d’activitats de l’Associació EcoSuma de l’any 2016

Memòria activitats 2015

Memòria d’activitats de l’Associació EcoSuma de l’any 2015

Memòria activitats 2014

Memòria d’activitats de l’Associació EcoSuma de l’any 2014

Compte de resultats 2015 i 2016

Compte de resultat 2015 i 2016