Missió i valors

La nostra missió

Impulsar un procés de canvi d’actitud i hàbits de la societat  amb la finalitat de reduir l’impacte social i ambiental de les decisions i hàbits quotidians.

Els nostres valors

  • Som ecologistes. Creiem que els problemes mediambientals s’han d’afrontar des d’enfocs integrals, entenent que si es conserva el medi ambient es garanteix el benestar de les persones i l’entorn.
  • Compromí i acció social. Assumim un compromís amb l’entorn i les persones. Desenvolupem activitat amb valor social i prioritzem el treball amb entitats que desenvolupen accions de responsabilitat social i ambiental.
  • Som innovadors. Creiem que la renovació permanent en qualsevol àmbit de la nostra actuació és necessària per al progrés.
  • Treballem amb esperit d’equip. Compartim un projecte de grup. Creem un ambient de treball i de projectes respectuós basat en el treball en equip, la cohesió, la comunicació i la il·lusió.
IMG_0054

L’hort social d’EcoSuma