Custòdia del territori

En què consisteix el projecte?

Fruit del creixement urbà i l’abandonament progressiu de l’activitat agrícola, Lleida poc a poc ha anat perdent el seu paisatge agrícola que tan la caracteritza. Des de l’associació EcoSUMA estem impulsant un projecte que  te per objectiu recuperar aquests terrenys, per tal de conservar la biodiversitat que acullen així com el paisatge que han anat generant al llarg dels anys. Sense l’activitat agrària, els hàbitats, la flora i la fauna d’aquests ambients no existirien i per això és tan important la preservació d’aquests valors com el manteniment de la pagesia que en té cura.

 Com ho fem?

Aquest projecte l’impulsem mitjançant acords de custòdia entre propietaris i agricultors.

L’acord de custodia es porta a la pràctica quan un pagès/a, el propietari d’un terreny, i EcoSUMA com a entitat custodiadora, estableixen un acord de col·laboració per assolir un objectiu comú, la recuperació del paisatge agrícola.

El propietari cedeix els seu terrenys a través de EcoSUMA per tal que el pagès el pugui tornar a cultivar. Tan el pagès com el propietari, entra a formar part d’una xarxa que els aporta tota una sèrie d’avantatges.

Tens algun terreny i t’agradaria veure’l cultivat?

Ets pagès i t’agradaria custodiar algun terreny?

Posa’t en contacte amb nosaltres i t’ajudarem a fer-ho possible. ecosuma@ecosuma.org

La nostra associació forma part de la Xarxa de Custòdia del Territori

logoxct